Home > วิธีข้ามลิ้ง Linkjust.com

วิธีข้ามลิ้ง Linkjust.com

วิธีข้ามลิ้ง Glory-link.com ติ๊กช่อง ยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง ให้เลือกภาพ

จากตัวอย่างจะมีบอกให้เลือกรูปภาพที่มีหน้าร้าน ให้กด ยืนยันทั้งหมด 3 รูป ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

เมือยืนยันสำเร็จ จะข้ามมาหน้านี้ ให้รอ 10 วิ จากนั้นให้กด ปุ่ม GET LINK

วิธีข้ามลิ้ง