Home > Hit > [Mp3-320kbps]-อัสนี & วสันต์ โชติกุล 25 อัลบั้ม [Full Album] [Upfile]

[Mp3-320kbps]-อัสนี & วสันต์ โชติกุล 25 อัลบั้ม [Full Album] [Upfile]


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เดือนเพ็ญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กาละเทศะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เพลงของเขา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วันนี้ วันดี วันที่เป็นไท.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สมชายกล้าหาญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บอกแล้ว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บ้าหอบฟาง (Live).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 01 ชุด บ้าหอบฟาง\11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เป็นไร (Live).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 02 ชุด ผักชีโรยหน้า\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ขลุ่ยผิว.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บังเอิญติดดิน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ร่ำไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เบื๊อก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทนไม่ได้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 03 ชุด กระดี่ได้น้ำ\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กล้าหาญ-ชาญชัย.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินดีไม่มีปัญหา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สุขใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่เกี่ยวกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – หัวใจสะออน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 04 ชุด ฟักทอง\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฟักทอง.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – กุ้มใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เล็กลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สัปปะรด.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เหลือเก็บ เหลือจ่าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่จบ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำไม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 05 ชุด สัปปะรด\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดอกไม้ไปไหน.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลักไก่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทุกข์ไม่เว้นวันราชการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อเมริกา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ตาอยู่.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 06 ชุด รุ้งกินน้ำ\11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน ( บรรเลง ).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – บางอ้อ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – I love you.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดาวล้อมเดือน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เชียร์ขาดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – The Spoon.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนหลายใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ข้าวเย็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทำอยู่ ทำไป (ภาคแนะนำ).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เดือนเมษา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สัจธรรม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 07 ชุด บางอ้อ\13 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ข้าวเย็น Backing track.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – จินตนาการ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เป็นยักษ์เป็นมาร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลูกผู้ชาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฉันเอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – พิรุธ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รับไม่ไหว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ฉันเสียดาย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ทุกทุกคนเป็นคนดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 08 ชุด จิตนาการ\12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สิทธิ์ของเธอ ( Minus-1).mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เด็กเลี้แกะ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – So sad.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – อยากให้อยู่ด้วยไหม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – จะพายาม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดิน น้ำ ลม ไฟ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รู้เลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สู้สุดใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ใกล้กับไกล.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\11 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – 30 กุมภา 2549.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\12 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยิ่งสูงยิ่งหนาว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\13 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – สำเนียงประชาธิปไตย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 09 ชุด เด็กเลี้ยงแกะ\14 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – โศกเศร้าเสียเหลือเกิน.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินยอม (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เจ้าสาวที่กลัวฝน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ห้องของฉัน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\06 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ลาก่อน (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ดอกไม้พลาสติก.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\08 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ไม่กล้าบอกเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\09 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ยินดีไม่มีปัญหา (อคูสติก).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล vol 10 ชุด พักร้อน\10 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – ให้เธอ (อคูสติก).mp3

วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\01 – วสันต์ & อีสซึ่น – เลยตามเลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\02 – วสันต์ & อีสซึ่น – ให้เธอ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\03 – วสันต์ & อีสซึ่น – ห้องของฉัน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\04 – วสันต์ & อีสซึ่น – อาจจะพอแล้ว.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\05 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\06 – วสันต์ & อีสซึ่น – พบกันครึ่งทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\07 – วสันต์ & อีสซึ่น – มาร์ชคนง่วงนอน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\08 – วสันต์ & อีสซึ่น – อยากกลับบ้าน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\09 – วสันต์ & อีสซึ่น – รีบทำ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\10 – วสันต์ & อีสซึ่น – หัวใจมันเบื่อ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด กีต้าร์โต๊ะ\11 – วสันต์ & อีสซึ่น – จะเรียนรู้.mp3


วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\01 – วสันต์ โชติกุล – ขึ้นโต๊ะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\02 – วสันต์ โชติกุล – แทนคำนั้น.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\03 – วสันต์ โชติกุล – เชิญแขก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\04 – วสันต์ โชติกุล – ไม่มีทาง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\05 – วสันต์ โชติกุล – สับสน.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\06 – วสันต์ โชติกุล – ช่างมันนะ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\07 – วสันต์ โชติกุล – ฝันที่สวยงาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\08 – วสันต์ โชติกุล – ตกใจ.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\09 – วสันต์ โชติกุล – ทุกที ทุกที่เลย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด ขึ้นโต๊ะ\10 – วสันต์ โชติกุล – ฉันเองก็เสียใจ.mp3


วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\01 – วสันต์ & อีสซึ่น – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\02 – วสันต์ & อีสซึ่น – ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\03 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\04 – วสันต์ & อีสซึ่น – วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\05 – วสันต์ & อีสซึ่น – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\06 – วสันต์ & อีสซึ่น – เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\07 – วสันต์ & อีสซึ่น – เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\08 – วสันต์ & อีสซึ่น – แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\09 – วสันต์ & อีสซึ่น – เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\10 – วสันต์ & อีสซึ่น – กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\11 – วสันต์ & อีสซึ่น – สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\12 – วสันต์ & อีสซึ่น – แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\13 – วสันต์ & อีสซึ่น – บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 1\14 – วสันต์ & อีสซึ่น – สัมพันธ์ไทย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\01 – Isn.t – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\02 – Isn.t – ทัศนาจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\03 – Isn.t – ชาวดง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\04 – Isn.t – วิญญาณในภาพถ่าย.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\05 – Isn.t – ชีวิตกับความหวัง.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\06 – Isn.t – เพื่อนกับชีวิต.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\07 – Isn.t – เกาะสวรรค์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\08 – Isn.t – แม่สาวตางาม.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\09 – Isn.t – เซิ้งสากล.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\10 – Isn.t – กิ่งดอกฟ้า.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\11 – Isn.t – สามเกลอพเนจร.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\12 – Isn.t – แกะเจ้าเลห์.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\13 – Isn.t – บนเส้นทางรัก.mp3
วสันต์ โชติกุล & อีสซึ่น ชุด รวมฮิต 2\14 – Isn.t – สัมพันธ์ไทย.mp3


อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 01. สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 02. ฟักทอง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 03. วัวลืมตัว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 04. เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 05. ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 06. ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 07. เล็กลง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 08. เหลือเก็บ – เหลือจ่าย.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 09. ไม่จบ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 10. สุขใจ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 3\อัสนี – วสันต์ – 11. อเมริกา.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 01. ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 02. ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 03. วีณาแกว่งไกว.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 04. กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 05. กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 06. บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 07. ดอกไม้ไปไหน.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 08. สับปะรด.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 09. น้ำเอย น้ำใจ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 10. กล้าหาญชาญชัย.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 11. ทำดี ได้ดี.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 12. รุ้งกินน้ำ.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 13. ความงามที่แตกต่าง.mp3
อัสนี – วสันต์ – Collection 4\อัสนี-วสันต์ – 14. คิดไปคิดมาเห็นแต่หน้าเธอ.mp3


อัสนี – วสันต์ – ผักชี\01 ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\02 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\03 เสี่ยวรำพึง.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\04 บังอรเอาแต่นอน.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\05 สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\06 ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\07 ทั้งๆที่รู้.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\08 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี – วสันต์ – ผักชี\09 ขลุ่ยผิว.mp3

อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\01 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\02 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\03 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\04 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\05 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ลงเอย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\06 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\07 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อยากจะลืม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\08 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\09 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – เจ็บแต่ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\10 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – คงเดิม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\11 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – กระดี่ได้น้ำ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\12 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – ยืนหยัด ยืนยง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด By นิติพงษ์ ห่อนาค\13 – อัสนี&วสันต์ By นิติพงษ์ ห่อนาค – อย่าเลย ขอบใจ.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\01 – เกี่ยวก้อย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\02 – แทนคำนั้น – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\03 – หัวใจสะออน + สิทธิ์ของเธอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\04 – อยากจะลืม – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\05-MED~1.MP3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\06 – หนึ่งมิตรชิดใกล้ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\07 – ให้เธอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\08 – ก็เคยสัญญา – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\09 – เธอปันใจ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\10 – รักเธอเสมอ – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\11 – ยินยอม – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\12 – ลงเอย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\13 – ทำดีได้ดี – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\14 – คนสุดท้าย – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\15 – ได้อย่างเสียอย่าง – Concert อัสนี & วสันต์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Concert อัสนี & วสันต์\16 – ร่ำไร – Concert อัสนี & วสันต์.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\01 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักชนะทุกอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\02 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – รักใครไม่เป็น.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\03 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\04 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – คนหัวใจสิงห์.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\05 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – น้ำเอยน้ำใจ (2009).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\06 – อัสนีย์ Ft. แอ๊ด คาราบาว – ทรงพระเจริญ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\07 – อัสนี & วสันต์ โชติกุล – เรือนแพ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด Special Track\08 – อีสซึ่น – อยากให้เธอรู้.mp3


อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\01 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\02 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เพลงป่า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\03 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\04 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – เธอปันใจ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\05 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – กรุงเทพมหานคร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\06 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – บ้าหอบฟาง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\07 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\08 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\09 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\10 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ยินยอม.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1\11 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 1 – ฉันเสียดาย + ผักชีโรยหน้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\01 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เบิกโรง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\02 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เสียวรำพึง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\03 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ไม่เป็นไร.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\04 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\05 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – สายล่อฟ้า.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\06 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เดี่ยวกลอง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\07 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – เลยตามเลย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\08 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – สิทธิ์ของเธอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\09 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – Medley (บังเอิญ + บังอร + ยินดี + กุ้มใจ + ข้าวเย็น).mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\10 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\11 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\12 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี & วสันต์ โชติกุล ชุด คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2\13 – คอนเสริ์ตเส้นใหญ่ 2 – ลูกผู้ชาย.mp3


อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\01. นิโคล เทริโอ – ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\02. ตุ้ย ธีรภัทร์ – I LOVE YOU.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\03. แพท สุธาสินี – คนสุดท้าย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\04. แมว จิรศักดิ์ – ร่ำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\05. อ้อม สุนิสา – วัวลืมตัว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\06. Zita Zalai – ห้องของฉัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\07. ไมค์ ภิรมย์พร – หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\08. พลพล – อย่าเลย ขอบใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\09. เสาวนิตย์ นวพันธ์ – คนหลายใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\10. พิชัย จิราธิวัฒน์ – ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\11. พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – ขลุ่ยผิว.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ยินยอม #2\12. แพท สุธาสินี – คนสุดท้าย (Backing Track).mp3


อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\01. โต Sillyfools – ทั้งทั้งที่รู้.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\02. ลงเอย พี่น้องร้องเพลง อัสนี-วสันต์ – ให้มันเป็นไป.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\03. หนุ่ย Oho – ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\04. ปุ๊ อัญชลี – ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\05. มาช่า วัฒนพานิช – ทองไม่รู้ร้อน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\06. ใหม่ เจริญปุระ – ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\07. โจ-ก้อง – ทำดีได้ดี.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\08. แอม เสาวลักษณ์ – เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\09. เสก Loso – อยากได้ยินว่ารักกัน.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\10. ปู Blackhead – อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ พี่น้องร้องเพลง ลงเอย #1\11. เสก-หนุ่ย-ปู-โต-โจ-ก้อง – สุขใจ.mp3


อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\01 รักเธอเสมอ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\02 ลงเอย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\03 ยินยอม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\04 ก็เคยสัญญา.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\05 หนึ่งมิตรชิดใกล้.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\06 ได้อย่างเสียอย่าง.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\07 หัวใจสะออน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\08 ลาก่อน.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\09 เธอปันใจ.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\10 รำไร.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\11 อยากจะลืม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\12 คงเดิม.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\13 เกี่ยวก้อย.mp3
อัสนี-วสันต์ รวมฮิต\14 ลาก่อน (บรรเลง).mp3

Download [Shared.com]
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7

Download [Upfile.mobi]

Part 7
* สำหรับ upfile.mobi เนื่องจากทาง server ฝากไฟล์ปรับเปลี่ยนเรื่องการดาวโหลด จึงทำให้มีปัญหาทางชื่อไฟล์ ไม่ตรงตอนโหลด ให้ทำการเปลี่ยน เป็น 1.part1.rar – 1.part7.rar จะทำให้สามารถโหลดได้ปกติ และแตกไฟล์ได้

 

วิธีข้ามลิ้ง

%d bloggers like this: