Home > Hit > [Mp3]-[All Album] รวมเพลงจากทุกงานเพลงจาก DAX ROCK RIDER และ วง BigAss ทั้งหมด 16 อัลบั้ม

[Mp3]-[All Album] รวมเพลงจากทุกงานเพลงจาก DAX ROCK RIDER และ วง BigAss ทั้งหมด 16 อัลบั้ม

Track List : : : CI2

01 Big Ass- Not bad/01- เจี๊ยวจ๊าว.mp3 3.58 MB
01 Big Ass- Not bad/02- ทา ดม อม เช็ด.mp3 3.58 MB
01 Big Ass- Not bad/03- ทางผ่าน.mp3 3.67 MB
01 Big Ass- Not bad/04- เลิกกับมัน.mp3 4.68 MB
01 Big Ass- Not bad/05- ไส้เดือนรักเดียว.mp3 4.21 MB
01 Big Ass- Not bad/06- วันเดียว.mp3 3.20 MB
01 Big Ass- Not bad/07- โรคจิต.mp3 4.01 MB
01 Big Ass- Not bad/08- เฮ้ย!!!.mp3 3.39 MB
01 Big Ass- Not bad/09- ป่านนี้.mp3 4.58 MB
01 Big Ass- Not bad/10- NOT BAD.mp3 925.71 kB
01 Big Ass- Not bad/11- เลว.mp3 5.76 MB
01 Big Ass- Not bad/12- ทางผ่าน(ACOUSTIC).mp3 3.17 MB
01 Big Ass- Not bad/cover(5).jpg 124.17 kB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-01- บ๋อย.mp3 3.09 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-02- ก่อนตาย.mp3 3.93 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-03- เพื่อนชวนไปแอบดู.mp3 2.97 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-04- จรรยาบรรณ.mp3 3.36 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-05- แมวขโมย.mp3 2.68 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-06- รักเขาให้เท่ากัน.mp3 4.04 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-07- ศักดิ์เอ๋ย.mp3 3.20 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-08- เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 3.67 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-09- เครื่องบิน.mp3 3.20 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-10- ชายมือสอง.mp3 2.74 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-11- เรื่องกล้วยๆ.mp3 2.04 MB
02 Big Ass- XL/BIG ASS-12- แล้วเราก็จากกัน.mp3 4.97 MB
02 Big Ass- XL/ปก.jpg 120.38 kB
03 Big Ass- My world/01-Big Ass-Goodbye.mp3 3.74 MB
03 Big Ass- My world/02-Big Ass-ไม่ค่อยเต็ม.mp3 3.94 MB
03 Big Ass- My world/03-Big Ass-กากี.mp3 5.04 MB
03 Big Ass- My world/04-Big Ass-คำเดียว.mp3 3.42 MB
03 Big Ass- My world/05-Big Ass-หลอกได้หลอกไป.mp3 4.42 MB
03 Big Ass- My world/06-Big Ass-ชีวิตหลังความตาย.mp3 3.33 MB
03 Big Ass- My world/07-Big Ass-ทิ้งไว้ในใจ.mp3 4.22 MB
03 Big Ass- My world/08-Big Ass-ของมีคม.mp3 2.91 MB
03 Big Ass- My world/09-Big Ass-My World.mp3 3.87 MB
03 Big Ass- My world/10-Big Ass-เหตุผลง่ายๆ.mp3 3.96 MB
03 Big Ass- My world/ปก.jpg 31.92 kB
04 Big Ass- Seven/01-Big Ass-ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.mp3 3.45 MB
04 Big Ass- Seven/02-Big Ass-ดีแต่ปาก.mp3 3.91 MB
04 Big Ass- Seven/03-Big Ass-เล่นของสูง.mp3 3.77 MB
04 Big Ass- Seven/04-Big Ass-ทางหนีไฟ.mp3 4.09 MB
04 Big Ass- Seven/05-Big Ass-น้ำตา.mp3 3.28 MB
04 Big Ass- Seven/06-Big Ass-เติมฝัน.mp3 3.44 MB
04 Big Ass- Seven/07-Big Ass-คนไม่เอาถ่าน.mp3 3.69 MB
04 Big Ass- Seven/08-Big Ass-BA.mp3 611.20 kB
04 Big Ass- Seven/09-Big Ass-ฉันตะโกนดังพอหรือยัง.mp3 3.53 MB
04 Big Ass- Seven/10-Big Ass-ศัตรูที่มองไม่เห็น.mp3 3.12 MB
04 Big Ass- Seven/11-Big Ass-เกิดมาแค่รักกัน.mp3 4.15 MB
04 Big Ass- Seven/1200x630bb.jpg 50.86 kB
05 Big Ass- Begin/01-Big Ass-ปลุกใจเสือป่า.mp3 3.37 MB
05 Big Ass- Begin/02-Big Ass-ข้าน้อยสมควรตาย.mp3 3.54 MB
05 Big Ass- Begin/03-Big Ass-สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.mp3 3.58 MB
05 Big Ass- Begin/04-Big Ass-อะไรกันนักกันหนา.mp3 3.92 MB
05 Big Ass- Begin/05-Big Ass-พรหมลิขิต.mp3 3.87 MB
05 Big Ass- Begin/06-Big Ass-Begins.mp3 5.71 MB
05 Big Ass- Begin/07-Big Ass-คนหลงทาง.mp3 3.28 MB
05 Big Ass- Begin/08-Big Ass-ความหวังโง่ ๆ.mp3 4.92 MB
05 Big Ass- Begin/09-Big Ass-จุดสูงสุด.mp3 4.03 MB
05 Big Ass- Begin/10-Big Ass-สิ่งกีดขวาง.mp3 4.02 MB
05 Big Ass- Begin/cover(7).jpg 27.23 kB
06 Big Ass-[LOVE]/01-BIG ASS LOVE- มหาลัยไม่มีสอน.mp3 3.08 MB
06 Big Ass-[LOVE]/02-BIG ASS LOVE- รัก.mp3 3.46 MB
06 Big Ass-[LOVE]/03-BIG ASS LOVE- ส่งท้ายคนเก่า ต้อนรับคนใหม่.mp3 4.10 MB
06 Big Ass-[LOVE]/04-BIG ASS LOVE- ชีวิตฉันไม่ได้เป็นของเธอ.mp3 3.43 MB
06 Big Ass-[LOVE]/05-BIG ASS LOVE- เร็วกว่านรก.mp3 4.04 MB
06 Big Ass-[LOVE]/06-BIG ASS LOVE- หัวใจ.mp3 4.48 MB
06 Big Ass-[LOVE]/07-BIG ASS LOVE- ความลับของคนธรรมดา.mp3 3.45 MB
06 Big Ass-[LOVE]/08-BIG ASS LOVE- สู้โว้ย.mp3 4.48 MB
06 Big Ass-[LOVE]/09-BIG ASS LOVE- ฝุ่น.mp3 4.24 MB
06 Big Ass-[LOVE]/10-BIG ASS LOVE- อย่างน้อย.mp3 3.52 MB
06 Big Ass-[LOVE]/bigass-love.jpg 23.58 kB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/01 แดนเนรมิต.mp3 8.21 MB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/02 เท่าที่มี.mp3 8.36 MB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/03 ทนไม่ไหว.mp3 10.23 MB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/04 ดนตรี…เพื่อชีวิต.mp3 9.64 MB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/05 ลมเปลี่ยนทิศ.mp3 9.48 MB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/ปกหน้า.jpg 135.56 kB
07 Big Ass- แเดนเนรมิต EP/ปกหลัง.jpg 67.43 kB
08 Big Ass- The Lion(2017)/01. เชิดสิงโต – Big Ass.mp3 12.93 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/02. เพลงรักของคนแพ้ – Big Ass.mp3 9.39 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/03. รักเหอะ – Big Ass.mp3 11.31 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/04. Gu ไม่ Ru – Big Ass.mp3 10.75 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/05. เหมือนที่เคยเป็นมา – Big Ass.mp3 13.57 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/06. No Hero – Big Ass.mp3 11.95 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/07. ไม่เดียงสา – Big Ass.mp3 11.00 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/08. บินเข้ากองไฟ – Big Ass.mp3 10.86 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/09. แค่คำคม Big Ass .mp3 4.97 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/10. ไม้ขีดไฟ – Big Ass.mp3 8.74 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/11. คงไม่เป็นไร – Big Ass.mp3 8.26 MB
08 Big Ass- The Lion(2017)/OmNfz1bv.jpg 24.29 kB
08 Big Ass- The Lion(2017)/ปกอัลบั้ม The Lion.jpg 113.65 kB
Big Ass- 10th Anniversary/01-BIG ASS- เจี๊ยวจ๊าว.mp3 3.59 MB
Big Ass- 10th Anniversary/02-BIG ASS- ทา ดม อม เช็ด.mp3 3.60 MB
Big Ass- 10th Anniversary/03-BIG ASS- ทางผ่าน.mp3 3.69 MB
Big Ass- 10th Anniversary/04-BIG ASS- เลิกกับมัน.mp3 4.70 MB
Big Ass- 10th Anniversary/05-BIG ASS- ไส้เดือนรักเดียว.mp3 4.23 MB
Big Ass- 10th Anniversary/06-BIG ASS- วันเดียว.mp3 3.22 MB
Big Ass- 10th Anniversary/07-BIG ASS- โรคจิต.mp3 4.03 MB
Big Ass- 10th Anniversary/08-BIG ASS- เฮ้ย.mp3 3.41 MB
Big Ass- 10th Anniversary/09-BIG ASS- ป่านนี้.mp3 4.60 MB
Big Ass- 10th Anniversary/10-BIG ASS- Not Bad.mp3 944.72 kB
Big Ass- 10th Anniversary/11-BIG ASS- เลว.mp3 5.78 MB
Big Ass- 10th Anniversary/12-BIG ASS- ทางผ่าน Acoustic.mp3 3.18 MB
Big Ass- 10th Anniversary/cover(5).jpg 124.20 kB
Big Ass- 3 Cha/01-Big Ass 3 Cha-ไม่ค่อยเต็ม.mp3 2.88 MB
Big Ass- 3 Cha/02-Big Ass 3 Cha-เหตุผลง่ายๆ.mp3 3.49 MB
Big Ass- 3 Cha/03-Big Ass 3 Cha-ทิ้งไว้ในใจ.mp3 4.12 MB
Big Ass- 3 Cha/04-Big Ass 3 Cha-ก่อนตาย.mp3 3.78 MB
Big Ass- 3 Cha/05-Big Ass 3 Cha-เครื่องบิน.mp3 3.07 MB
Big Ass- 3 Cha/06-Big Ass 3 Cha-Goodbye.mp3 2.43 MB
Big Ass- 3 Cha/07-Big Ass 3 Cha-เจี๊ยวจ๊าว.mp3 2.84 MB
Big Ass- 3 Cha/08-Big Ass 3 Cha-เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 4.01 MB
Big Ass- 3 Cha/09-Big Ass 3 Cha-ทางผ่าน.mp3 3.95 MB
Big Ass- 3 Cha/10-Big Ass 3 Cha-หลอกได้หลอกไป.mp3 4.31 MB
Big Ass- 3 Cha/download.jpg 12.81 kB
Big Ass- 3 Cha/MI0002325606.jpg 70.36 kB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 01 เล่นของสูง.mp3 3.79 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 02 คนไม่เอาถ่าน.mp3 3.62 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 03 ทิ้งไว้ในใจ.MP3 4.22 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 04 เกิดมาแค่รักกัน.mp3 4.14 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 05 ไม่ค่อยเต็ม.MP3 3.94 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 06 เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 3.67 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 07 ทางผ่าน.mp3 3.66 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 08 เหตุผลง่ายๆ.MP3 3.96 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 09 รักเขาให้เท่าฉัน.mp3 4.05 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 10 กากี.MP3 5.04 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 11 หลอกได้หลอกไป.MP3 4.42 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 12 ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.mp3 3.42 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 13 ดีแต่ปาก.mp3 3.88 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 14 ก่อนตาย.mp3 3.93 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 15 คำเดียว.MP3 3.42 MB
Big Ass-[Greatest Hits]/Big Ass- 16 My World.MP3 3.88 MB
Big Ass-[Special]/Big Ass- GoodBye(acoustic Version).mp3 4.06 MB
Big Ass-[Special]/BIG ASS- ใจสู่ฝัน[2014].mp3 3.97 MB
Big Ass-[Special]/Big Ass- เรฟูจี Refugee.mp3 7.56 MB
Big Ass-[Special]/BIG ASS ไมเดียงสา(Acoustic Sessions).mp3 6.68 MB
Big Ass-[Special]/Big_Ass_-_In_The_End.mp3 3.41 MB
Big Ass-[Special]/Bigass&Bodyslam-เรา.mp3 4.09 MB
Big Ass-[Special]/Fat Radio- เผลอ(Big Ass).mp3 3.75 MB
Big Ass-[Special]/Play- บันทึกหน้าสุดท้าย- Big Ass.mp3 4.03 MB
Big Ass-[Special]/แดนเนรมิต- BIG ASS.mp3 4.04 MB
Big Ass-[Special]/เท่าที่มี- Big Ass.mp3 3.43 MB
Big Ass-[Special]/ลมเปลี่ยนทิศ- Big Ass.mp3 5.73 MB
Big Ass-[Special]/สิ่งกีดขวาง(Acoustic Version).mp3 9.96 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/00.jpg 14.63 kB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/01-Big Ass-เล่นของสูง.MP3 3.77 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/02-Big Ass-ก่อนตาย.mp3 3.93 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/03-Big Ass-ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่.mp3 5.10 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/04-Big Ass-ทางผ่าน.mp3 3.69 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/05-Big Ass-ข้าน้อยสมควรตาย.mp3 3.53 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/06-Big Ass-คนไม่เอาถ่าน.MP3 3.70 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/07-Big Ass-คนหลงทาง.mp3 3.27 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/08-Big Ass-รัก.mp3 4.30 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/09-Big Ass-ทิ้งไว้ในใจ.mp3 4.23 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/10-Big Ass-ปลุกใจเสือป่า.mp3 3.36 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/11-Big Ass-จรรยาบรรณ.mp3 3.36 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/12-Big Ass-เกิดมาแค่รักกัน.MP3 4.15 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/13-Big Ass-เจี๊ยวจ๊าว.mp3 3.59 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/14-Big Ass-พรหมลิขิต.mp3 3.86 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/15-Big Ass-ไม่ค่อยเต็ม.mp3 3.94 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/16-Big Ass-ดีแต่ปาก.MP3 3.92 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/17-Big Ass-ฝุ่น.mp3 5.26 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/18-Big Ass-รักเขาให้เท่าฉัน.mp3 4.04 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/19-Big Ass-ป่านนี้.mp3 4.60 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/20-Big Ass-Goodbye.mp3 3.74 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/21-Big Ass-เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 3.67 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/22-Big Ass-สิ่งกีดขวาง.mp3 4.05 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/23-Big Ass-อย่างน้อย.mp3 4.37 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/24-Big Ass-เหตุผลง่ายๆ.mp3 3.96 MB
Big Ass- VERY BEST OF BIG ASS/25-Big Ass-ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.MP3 3.45 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/01-BIG ASS MRD 5- ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.mp3 5.47 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/02-BIG ASS MRD 5- ปลุกใจเสือป่า.mp3 3.42 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/03-BIG ASS MRD 5- คนไม่เอาถ่าน.mp3 3.79 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/04-BIG ASS MRD 5- รัก.mp3 3.75 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/05-BIG ASS MRD 5- เล่นของสูง.mp3 4.61 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/06-BIG ASS MRD 5- พรหมลิขิต.mp3 4.08 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/07-BIG ASS MRD 5- ส่งท้ายคนเก่า ต้อนรับคนใหม่.mp3 4.10 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/08-BIG ASS MRD 5- อย่างน้อย.mp3 3.74 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/09-BIG ASS MRD 5- ฝุ่น Inturlude.mp3 2.88 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/10-BIG ASS MRD 5- ฝุ่น.mp3 5.07 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/11-BIG ASS MRD 5- ข้าน้อยสมควรตาย.mp3 4.58 MB
Big Ass- บันทึกการแสดงสด MRD#5 BIG ASS/poster_mrd5.jpg 74.16 kB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/500×500.jpg 54.90 kB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 01 – Goodbye.mp3 3.72 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 02 – ทา ดม อม เช็ด.mp3 3.55 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 03 – ก่อนตาย.mp3 3.92 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 04 – ทางผ่าน.mp3 3.66 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 05 – ป่านนี้.mp3 4.57 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 06 – รักเข้าให้เท่าฉัน.mp3 4.05 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 07 – หลอกได้หลอกไป.mp3 4.42 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 08 – จรรยาบรรณ.mp3 3.36 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 09 – เครื่องบิน.mp3 3.20 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 10 – เจี๊ยวจ๊าว.mp3 3.51 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 11 – ไม่ค่อยเต็ม.mp3 3.94 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 12 – ทิ้งไว้ในใจ.mp3 4.23 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 13 – เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 3.66 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 14 – เหตุผลง่าย ๆ.mp3 3.99 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 15 – Goodbuy Acoustic.mp3 4.05 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 16 – ศักดิ์เอ๋ย Live.mp3 3.12 MB
Big Ass- อัลบั้ม Since 1996 10 Years Anniversary(พ.ศ.2548)/BIG ASS 10 Th – 17 – ก่อนตาย Live.mp3 4.90 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 01 พรหมลิขิต.mp3 9.67 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 02 เกิดมาแค่รักกัน.mp3 10.38 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 03 ก่อนตาย.mp3 9.91 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 04 เล่นของสูง.mp3 9.42 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 05 ข้าน้อยสมควรตาย.mp3 8.88 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 06 คนไม่เอาถ่าน.mp3 9.21 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 07 สิ่งกีดขวาง.mp3 10.13 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 08 เหตุผลง่าย.mp3 10.00 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 09 คนหลงทาง.mp3 8.21 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 10 ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก.mp3 8.60 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 11 ดีแต่ปาก.mp3 9.79 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 12 ทางผ่าน.mp3 9.17 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 13 เธอเก็บฉันไว้ทำไม.mp3 9.18 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 14 ฉันตะโกนดังพอหรือยัง.mp3 8.80 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 15 สายล่อฟ้า.mp3 9.76 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/Big Ass (Big Hits) 16 ปลุกใจเสือป่า.mp3 8.45 MB
Big Ass อัลบั้ม Big Hits(พ.ศ.2551)/ปก Big Ass – Big Hits.jpg 105.76 kB
DAX ROCK RIDER/DAX ROCK RIDER- กลับตัวกลับใจ.mp3 10.79 MB
DAX ROCK RIDER/DAX ROCK RIDER- คนตายที่ยังหายใจ.mp3 6.24 MB
DAX ROCK RIDER/DAX ROCK RIDER- โยนหินถามทาง.mp3 4.16 MB
DAX ROCK RIDER/DAX ROCK RIDER- อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม.mp3 6.81 MB

Download [Dbr[.]ee]
|–Part1–||–Part2–||–Part3–||–Part4–||–Part5–|
สำรอง / Mirror
Download [Solidfiles[.]com]
|–Part1–||–Part2–||–Part3–||–Part4–||–Part5–|
Download [Zippyshare[.]com]
|–Part1–||–Part2–||–Part3–||–Part4–||–Part5–|
Download [Upfile[.]mobi]
|–Part1–||–Part2–||–Part3–||–Part4–||–Part5–|

วิธีข้ามลิ้ง

%d bloggers like this: